Molnárné Orosz Edit 1173 Budapest, 530. utca 24. Tel.: +3620 - 288 - 0180 info@kektollkft.hu

Családi kedvezmény és az adóazonosító jel

A cikk közzététele: 2015-11-16 22:02:12

A 2015. szeptember 8-tól hatályos Szja törvénymódosítás alapján a családi kedvezmény érvényesítése során a kedvezményezett eltartottak és az eltartottak adóazonosító jelének feltüntetése a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében csak 2017. január 1-jétől válik kötelezővé. Ezt megelőzően adóazonosító jel hiányában továbbra is elegendő a természetes személyazonosító adatok és a lakcím megadása.

Mint ismeretes, az Szja törvény 2015. január 1-jétől hatályos 48. § (3) bekezdés b) pontja és a 84/ZS. § (5) bekezdésben foglalt átmeneti szabály értelmében a 2015. évről szóló bevallásban, munkáltatói elszámolásban, valamint a családi kedvezményre vonatkozó adóelőleg nyilatkozatban 2016. január 1-jétől az adóazonosító jelet kötelezően fel kellett volna tüntetni. A szabály magánszemélyek széles körének kötelezettségévé tette volna, hogy az adóazonosító jellel még nem rendelkező kedvezményezett eltartottnak és eltartottnak minősülő hozzátartozók számára nyomtatvány kitöltésével, és akár személyes, akár postai vagy elektronikus ügyintézéssel az azonosítót megigényeljék.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt 2015. szeptember 8-i hatállyal módosító 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései alapján a családi kedvezmény érvényesítése során a kedvezményezett eltartottak és az eltartottak adóazonosító jelének feltüntetése a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében 2017. január 1-jétől válik kötelezővé. A módosítás alapján tehát a családi kedvezmény érvényesítéséhez csak a 2016. adóévről 2017-ben elkészítendő adóbevallásban, valamint a 2017. évben adott adóelőleg nyilatkozatokban kell kötelezetően feltüntetnia kedvezményezett eltartott, és az eltartott adóazonosító jelét. Ezt megelőzően adóazonosító jel hiányában továbbra is elegendő a természetes személyazonosító adatok és a lakcím megadása.

Az új jogszabály a magánszemélyek adóazonosító jel igénylésével kapcsolatos adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt is módosította, az állami adóhatóság feladatává téve az adóazonosító jel hivatalból történő megképzését. Ennek keretében a NAV 2016. július 1-ig állapítja meg azon magánszemélyek adóazonosítóját, akik 2006. január 1-jét megelőzően születtek, 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket és adóazonosító jellel sem rendelkeznek. Az adóazonosító jelről az állami adóhatóság annak megállapításától számított 45 napon belül küld értesítést, majd 2016. november 30-ig a hatósági igazolványt (adókártyát) is kiállítja és megküldi az érintettek részére