Molnárné Orosz Edit 1173 Budapest, 530. utca 24. Tel.: +3620 - 288 - 0180 info@kektollkft.hu

Táppénz jogosultság felülvizsgálata

A cikk közzététele: 2016-03-31 15:12:38

Mit tehet a munkáltató, ha gyanúsan „beteg” a dolgozója?

Ki és hogyan dönti el a betegség tényét?

 

Szerző: Dr. Futó Gábor

 

A munkáltató jogosult a betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevétele alatt a munkavállalója keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni az illetékes egészségbiztosítási feladatokat ellátó szervnél.

A felülvizsgálat elvégzéséért a munkáltató 15 800 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint.

A keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását az ellenőrző főorvos ellenőrzi. Ellenőrző tevékenységet elláthat az OEP erre kijelölt főorvosa is. Az ellenőrző főorvos tevékenysége kiterjed az OEP-hez beérkezett keresőképtelenségi adatok célzott ellenőrzésére is. Ezen tevékenység során az ellenőrző főorvos igénybe veheti szakmai véleményezés és konzultáció céljából az OEP-pel felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos közreműködését is.

Az ellenőrző főorvos az ellenőrzés keretében jogosult:

1.      a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,

2.      a betegdokumentációba történő betekintésre,

3.      szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,

4.      a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,

5.      javaslatot tenni a táppénzfolyósítás megszüntetésére a táppénzfolyósító szerv felé,

6.      az 1) – 5) pont szerinti megállapításait a betegdokumentációban rögzíteni,

7.      munkáltatói kezdeményezés esetén indult eljárásban a munkáltatóval írásban közölni a felülvizsgálat eredményét.

Az ellenőrző főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján

·         dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről,

·         döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót írásban értesíti, továbbá döntését bejegyzi a keresőképtelenséget elbíráló orvos által vezetett „Orvosi Napló a keresőképtelen biztosítottakról” című Naplóba (a továbbiakban: Napló).

A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül a fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve (a továbbiakban: orvosszakértői szerv) illetékes főorvosi bizottságánál (a továbbiakban: FOB) orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

Amennyiben a keresőképtelen személy a vizsgálathoz nem járul hozzá, vagy nem tartja be az orvos utasításait(különösen a gyógyulást elősegítő, meghatározott ágynyugalomra, valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozó utasításokat), avagy az elrendelt vizsgálaton nem jelenik meg, továbbá tartózkodási helyét (lakcímét) az elbíráló orvosnak nem jelenti be, illetőleg a gyógyulását tudatosan késlelteti, akkor az ellenőrző főorvos kezdeményezi a táppénzfolyósítás megszüntetését a táppénzfolyósító szervnél.

Ezt a tényt a Naplóban és a beteg dokumentációjában rögzíti, továbbá aláírásával és bélyegzőlenyomatával látja el. Az ellenőrző főorvos az ellenőrzés eredményét a Naplóba bejegyzi és észrevételeiről indokolt esetben az OEP-pel finanszírozási, illetve a keresőképtelenség elbírálására szerződést kötött intézményt (személyt) is értesíti.

Akkor, ha az ellenőrzés során az eljáró orvosnál az ellenőrző főorvos ismételt vagy súlyos hiányosságokat tár fel, a keresőképtelenség elbírálására történt kijelölés visszavonását vagy a keresőképtelenség elbírálásra kötöttszerződése felmondását kezdeményezi.

Megjegyezzük, hogy a 30 napot meghaladó keresőképtelenséget a felülvéleményező főorvos havonta amúgy is legalább egyszer felülvéleményezi, kivéve, ha a keresőképtelenség felülvéleményezésének időtartamát ennél hosszabb időben állapította meg. Az egy hónapot meghaladóan táppénzes állományban lévő fekvőbeteg orvosszakmai felülvéleményezését – az ellenőrző főorvos utasítására – a beteg tartózkodási helyén is elvégezheti.

Ha a keresőképtelenség felülvéleményezése során a felülvéleményező főorvos ismételten hiányosságokat tár fel, azt jelzi az ellenőrző főorvosnak intézkedés megtétele céljából.

Amennyiben a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy az ellenőrző főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a beteget az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott, területileg illetékes FOB elé utalja.

Ha a biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a keresőképességének elbírálását kérheti a területileg illetékes FOB-tól.

 

Forrás: www.5percado.hu